Make your own free website on Tripod.com

LV Plussers  25/11/02

 

 

     Aanwezigheden

Bjorn, Kiri, Boes, Eri

     Vorig verslag

Goedgekeur

     Evaluatie vorige activiteite

25/10 Bosspel Leentje+Evi :  Was goed ineen gestoken en begeleid ! Spijtig dat Vicky iets te smerig was

1/11 Operatie Peterik : Goed, plezant !

Spijtig dat Peter boven zat tijdens tweede helft ( pers.problemen)

16/11 007 : Zeer goed

17/11 Dag van de vrijwilliger : Was maar 3 man, daarom gekregen geld voor zichzelf. Met veel volk zou het naar de kas gaan !

     Volgende activiteiten

6/12/02  Sint-activiteit :  19.15 vertrek aant lokaal om te gaan zwemmen

                               Daarna snoepgoed in het lokaal

27/12/02 Kerstfeestje :

      locatie : Valko Boom BJ-huis   (scouts als reserve)

      Wanneer : 19.30 aan lokaal

      Wat : casino-avond in gala-kledij met hapjes. NIET SLAPEN ! ! !

 

12/01/03 Schaatsen

22/02/03 Zwemmen

 

     Regelement

q      Voorwaarden om lid te worden :

        Na vormsel

        Cordinaten aan Erik geven

        Positieve bijdrage aan de groep

q      Roken kan wanneer het moment (de organisator) het toelaat. En moet niet meer aan de toiletten buiten.

q      T-shirt : sterk erop wijzen dat het moet

q      Uur is uur : Behalve als je op voorhand verwittigd

 

 

     Vergaderingen

q      Elke eerste maandag van de maand in het lokaal tegen 20.00

q      Verslag zo snel mogelijk maken, zeker voor de volgende vergadering.

q      Puntjes kunnen altijd worden binnengebracht bij Kiri, liefst 1 week voor vergadering.

 

     Financieel

q      BJ vraagt om halfjaarlijks samenkomst van drankkas en echte kas

q      Wat met Klimop, waarschijnlijk moet dat niet meer

q      Uittreksels direct naar BJ

q      Volgende keer Mieke erbij, voor alles te veranderen.

 

     Post :  invullen boekje IJD pluch-fiche

 

     Varia :

1.    Fuif :  in januari moeten we onze datum ( herfst 04) binnenbrengen

 

2.    Brandweer : 28/11/02 komen ze zien, Kiri haalt alles wat niet kan uit lokaal.

 

3.    Plaats t.o.v . leden :  luisterend oor, maar niet moeien tenzij het de werking stoort.

 

4.    Opruim : Er wordt volgende verg. Een datum gepland om het kot en lokaal eens deftig te ruimen.

 

5.    Kerstmarkt : We willen wel maar weten niet waar te vragen!

 

    Naar volgende vergadering op 2/12/02:

 

v    Uren activiteiten 2003

v    Opruimingsdatum vastleggen

v    Wie verandert het regelementenbord

v    Komt er weer een plusserskrantje ?

v     Mieke uitnodigen

 

HOME  vergadering 2  vergadering 3  vergadering 4