Make your own free website on Tripod.com

LV Plussers  02/12/02

 

 

     Aanwezigheden

Bjorn, Kiri, Boes, Erik

 

     Vorig verslag

Aanpassing evaluatie 25/10 : Vicky maaakte de leden iets te smerig

 

     Volgende activiteiten

 

6/12/02  Sint-activiteit :  19.15 vertrek aant lokaal om te gaan zwemmen

Daarna snoepgoed in het lokaal gehaald door Boes, mandarijntjes door BJ. Kiri komt later, Erik gaat vroeger door.

 

27/12/02 Kerstfeestje :

      locatie : Valko ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Contact opnemen met andere jeugdbewegingen door Kiri

      BJ : Black Jack

      Erik : Chapeau (BJ zoekt een)

      Boes :Roulette (gaat kijken of ze het heeft)

      Kiri : bank, bar

  

     Regelement

Kiri verandert het reglementenbord naar de ofgesproken regels van 25/11/02

 

     Boekske :

1.      4x per jaar.

2.      GROOT GEHEIM, leden mogen dit niet weten

3.      Vanaf Januari

4.      Boes maakt voorstel tegen volgende vergadering.

5.      Drukker ?

6.      Rubrieken :

a)      Voorwoord : Elke keer andere leiding !

b)      Agenda

c)      Wist je datjes

d)      Garfields/strips : Bjorn

e)      Verslagen Activiteiten : Eerst  leiding dan leden

f)      Bloopers : van int lokaal

g)      Spellekes en raadsels : Erik

h)      Verjaardagen : Erik

i)       Varia

j)       Tekenwedstrijd

 

 

     Vrijdagen :

a)      Film op de eerste vrijdag van de maand vanaf januari, wordt beslist op LV

b)      Verantwoordelijke per vrijdag afgesproken op elke LV

c)      Geen echt sluitingsuur, maar 0.00 is wel goed, langer kan altijd met leiding erbij.

d)      13/12 Kiri

e)      20/12 Erik

f)      03/01 Boes

 

     Varia :

1.    Ideenbus : Erik maakt ze , maar het idee wordt eerst uitgelegd in de Mannacha

2.    Opruim :   kot en achter het muurtje. Op 14/12/02 om 11.00 aant lokaal

 

    Naar volgende vergadering op 7/01/03:

 

v    Eerste voorstel van de  mannacha 

v    Plan ledenwerving

v     Mieke uitnodigen

 

HOME   vergadering 1   vergadering 3  vergadering 4