Make your own free website on Tripod.com

LV Plussers  03/02/03

 

 

     Aanwezigheden

BJ, Kiri, Boes, Erik

 

     Vorig verslag

ok

 

     Briefwisseling :

25jaar dr.Dr voor de leiding: mis op 2 maart om 11u en receptie               (in  uniform)

 

 

     Vorige activiteiten

12/01/03 : Schaatsen : Te weinig volk : 2 man

                                            ? ? Ooit nog eens doen ? ?

 

 

     Volgende activiteiten

 

14/02/03 : Lokaalverantw.= Boes

21/02/03 : Lokaalverantw.= Erik

22/02/03 : Speedvergadering ipv zwemmen door BJ

                             BJ maakt papiertjes !

                             6euro meenemen en wat geld om versnapering te kopen.

28/02/03 :Lokaalverantw.= BJ (nog eens Verwittigen)

09-14/03/03 : SSW

04-06/04/03 : Weekend plussers

 

     Mannacha :

1.      Alles is goed

2.      Voor Maart heeft iedereen het in zijn of haar brievenbus .

3.      Kaft gekleurd

 

 

     Varia :

        01/03/03 : opruim lokaal en rommelkot en aanmaken schabbekes

        jeugdraad januari of februari gaat over de fuiven : wij de fuif van herfst 2004

        werkingsverslag wordt grotendeels op JPT-WE ingevuld

        werkingsverslag : BJ moet financien afwerken want dat moet binnen op 31/03/03 !

 

 

 

 

    Naar volgende vergadering op 03/03/03:

 

v    Dekanaal WE- vergadering met leiding Kontich

v    07/04/03 is de Leidingsvergadering daarop

 

HOME  vergadering 1  vergadering 2  vergadering 3